ה פחד ממחויבות זה לא פתולוגיה המתוארת במדריך אבחון של בעיות נפשיות. עם זאת, חוסר זה של הישות הקלינית מוכרת שעושה אותו חסר שם לא להפחית את החשיבות שלו, שכן הוא יכול לעשות גם את מי סובל אותו ואת מי...
קרא עוד